ใบอนุญาตวิทยุ MMSI - สำหรับ VHF, AIS, เรดาร์และ EPIRB

 

ยอมรับวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศทั้งหมด