1. เลือกการลงทะเบียนเรือหรือ MMSI

  2. ยืนยันการสั่งซื้อ

Express ใบอนุญาต MMSI ทั่วโลกที่ออกโดย British Telecom Authorities หรือ USA FCC
ใบอนุญาตนี้ออกโดย US Federal Communications Authorities และมีอายุ 10 ปี
ข้อมูลเจ้าของเรือยอทช์
LLC Information Form:
ข้อมูล LLC
ตัวแทนที่ลงทะเบียน
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
รายละเอียด MMSI
กรุณาจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณในกล่องด้านล่าง: (หมายเหตุ: หากคุณมี EPIRB เราจำเป็นต้องรู้รหัสอักขระ 15 ตัวที่ผลิตโดย EPIRB)
โปรดระบุผู้ติดต่อฉุกเฉิน 2 รายพวกเขาจะต้องแตกต่างจากเจ้าของเรือ
Contact 1
Contact 2