Лиценз за MMSI радио - за VHF, AIS, радар и EPIRB

 

Всички международни методи за плащане са приети